Prijava za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima u akademskoj godini 2020./2021.


Poštovani,

rok za prijavu je istekao.

Međimurska županija
Upravni odjel za obrazovanje i kluturu